Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh TP LẠNG SƠN
Số TK: 0981000410103
Chủ TK: NGUYEN TIEN THINH
Ngân hàng AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH LẠNG SƠN
Số TK: 8400205202685
Chủ TK: NGUYEN TIEN THINH
Ngân hành Techcombank Chi Nhánh TP LẠNG SƠN
Số TK: 19034066591010
Chủ TK: NGUYEN TIEN THINH