Order

Order là hình thức nhập hàng từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các trang thương mại điện tử, chẳng hạn như Taobao, Tmall, 1688 … Hàng được các bên làm dịch vụ vận chuyển hàng Đạt Hàng Hộ. Khách hàng thanh toán tại Việt Nam mà vẫn mua được hàng từ nước ngoài về một cách tiện lợi.